Studia III stopnia (doktoranckie)

Obecnie kształcenie doktorantów na PW, m.in. w dyscyplinie "Inżynieria lądowa i transport", realizowane będzie w jednej Szkole Doktorskiej . Szczegółowe informacje dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich na WT PW:

  • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni
  • Gmach Nowej Kreślarni, pok. 262
  • Tel: (22) 234 70 69
  • E-mail: adam.rosinski@pw.edu.pl

 

Sekretarz Studiów Doktoranckich na WT PW:

 

Sekretariat: