Osiągnięcia Wydziału

"Studia z przyszłością" na Wydziale Transportu PW

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej prowadząc kierunek Transport realizowany według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadający na potrzeby rynku pracy otrzymał Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Europejski".

Gala Rankingu "Perspektyw" 2021

Poznaliśmy wyniki 22 Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez magazyn "Perspektywy". Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport", utrzymując tym samym swoją wieloletnią pozycję w pierwszym miejscu na podium.

Pracownik Wydziału Transportu wśród laureatów nagród za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

Znamy zwycięzców tegorocznej Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Kapituła konkursu przyznała badaczom z warszawskich uczelni wyższych dwie nagrody główne oraz sześć wyróżnień. Jedno z wyróżnień otrzymał dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Zawarcie współpracy z Gminą Staszów

Dnia 10 września 2020 roku w Staszowie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy urzędem miasta Staszów a Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej w sprawie budowy portu przeładunkowego na terenach inwestycyjnych w Grzybowie.

Gala Rankingu "Perspektyw" 2020

17 lipca 2020 roku poznaliśmy wyniki 21. Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez magazyn "Perspektywy". Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport", utrzymując tym samym swoją wieloletnią pozycję w pierwszym miejscu na podium.

Wydział Transportu laureatem Konkursu "Uczelnia Liderów 2020"

29 czerwca 2020 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrało blisko 30 reprezentantów uczelni z całej Polski. Jednym z Laureatów Konkursu został Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Certyfikat ISO 9001:2015

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej posiada certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 w zakresie realizacji procesu kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport.

Prof. Marianna Jacyna: Stworzyliśmy pracownię, która jest nowością w skali europejskiej

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej zbudowano pierwszą w Polsce makietę kolejową z odzworowaniem terminali intermodalnych. Nowoczesna pracownia oferuje studentom możliwość zapoznania się z specyfiką branży przewozów kombinowanych. O tym jakie znaczenie ma nowa makieta w procesie dydaktycznym rozmawiano w wywiadzie pierwszego w Polsce Portalu o Transporcie Intermodalnym z Panią Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Marianną Jacyną.

Ośrodek Certyfikacji Transport uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transport Politechniki Warszawskiej uzyskał notyfikację w zakresie dyrektywy ws. interoperacyjności systemu kolei i został wpisany na listę europejskich jednostek notyfikowanych - NANDO pod numerem 2856.   

Liderzy bezpieczeństwa docenieni

W dniu 12 grudnia w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się Konferencja Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Transportu Kolejowego i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Podczas Konferencji uroczyście wręczono wyróżnienia i nagrody IV edycji „Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Kapituła Konkursu przyznała 4 nagrody oraz 6 wyróżnień. Pierwszy raz przyznano też Nagrodę Publiczności.

Dziekan Wydziału Transportu prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna wyróżniona tytułem Zasłużonej dla Transportu

Na tegorocznej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, która odbyła się 8 października 2019 roku miało miejsce również wręczanie wyróżnień. Do grona zasłużonych została włączona Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej prof. Marianna Jacyna, która otrzymała tytuł „Zasłużonej dla Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej”. Na uroczystość przybyli m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezydent Katowic Marcin Krupa i prorektorzy Politechniki Śląskiej Bogusław Łazarz i Wojciech Szkliniarz.

Zawarcie współpracy z Miastem Ostrołęka

Dnia 20 września 2019 r. Dziekan Wydziału Transportu Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna podpisała umowę o współpracy z Prezydentem Miasta Ostrołęki - Łukaszem Kulikiem. Umowa została zawarta w celu stworzenia formalnych ram współpracy władz Miasta Ostrołęki oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej na rzecz doskonalenia rozwoju systemu transportowego Miasta oraz systemu kształcenia w zawodowych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Wydział Transportu otrzymał Akredytację na lata 2018-2023 na studia pierwszego i drugiego stopnia

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) jako jednostka oceniająca zwraca szczególną uwagę na obszary dotyczące podnoszenia jakości kształcenia, tworzenia jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenia warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej otrzymując Akredytację wykazał, iż kształci na najwyższym poziomie, a tym samym działa na rzecz tworzenia elity akademickiej.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej zawarły porozumienie o współpracy

9 maja 2019 roku na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium naukowe pt. "Transport jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii lądowej i transportu".