Ośrodek Certyfikacji Transportu

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (OCT) jest jednostką organizacyjną w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, powołaną zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lutego 2015 roku. Siedziba OCT mieści się w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Ośrodek Certyfikacji Transportu kontynuuje działania prowadzone w Politechnice Warszawskiej, w zakresie jednostki upoważnionej do wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem. OCT stale rozszerza swoje kompetencje i uprawnienia.