Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym „Balisa”

Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym “Balisa” działa przy Zakładzie Sterowania Ruchem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Zrzeszamy studentów naszego wydziału interesujących się tematyką kolejową, w szczególności studentów specjalności SRK, aczkolwiek nie tylko. Zajmujemy się szerzeniem i zgłębianiem wiedzy nt. różnych metod prowadzenia ruchu pociągów w oparciu o urządzenia oraz rodzajów urządzeń SRK i ich własności. Umożliwiamy i wspieramy osobisty oraz grupowy rozwój członków poprzez projekty naukowo-badawcze, prace teoretyczne i praktyczne w naszym laboratorium lub tworzenie publikacji naukowych oraz organizujemy wyjazdy na różne wydarzenia, targi i konferencje.

Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST

Koło zrzesza osoby zainteresowane elektrotechniką i elektroniką w zakresie Transportu. Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu zastosowań elektrotechniki i elektroniki oraz popularyzowanie badań naukowych jak i indywidualnych osiągnięć członków Koła z powyższej dziedziny wiedzy inżynierskiej.

Studenckie Koło Logistyki Stosowanej

Koło zostało założone wiosną 2001 roku. Organizacja zrzesza młode i ambitne osoby zainteresowane logistyką oraz wszystkimi procesami związanymi z przepływem ładunków. Celem koła jest umożliwienie jego członkom nawiązywania kontaktów z firmami branży TSL, zdobycie praktycznych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego. SKLS pozwala rozwijać pasje oraz pomaga w wejściu na rynek pracy.

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego to grupa młodych, ambitnych studentek i studentów zainteresowanych zagadnieniami sterowania ruchem drogowym oraz komunikacją miejską. Głównym celem Koła jest realizacja projektów naukowych. Dodatkowo koło organizuje spotkania i warsztaty umożliwiające stały rozwój i poszerzanie wiedzy poza tematykę poruszaną w podstawie dydaktycznej. Członkowie Koła mają również możliwość uczestnictwa w wyjazdach, między innymi na konferencje branżowe oraz naukowe.

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego

Koło zrzesza osoby zainteresowane transportem lotniczym. Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu lotnictwem, sterowaniem ruchem lotniczym oraz popularyzowanie badań naukowych jak i indywidualnych osiągnięć członków Koła z powyższej dziedziny wiedzy inżynierskiej.