Dodatkowy termin realizacji przysposobienia bibliotecznego

Biblioteka Główna PW informuje, że dodatkowy e-kurs z Przysposobienia bibliotecznego, dla studentów Wydziału Transportu PW, którzy nie zrealizowali ww. przysposobienia w przewidzianym terminie (tj. 03-08.10.2023 r.), odbędzie się

po 20 października 2023 r.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Leon znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Bieńko