Rozkład zajęć

Studia II stopnia w języku angielskim

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim prowadzone są w zakresie specjalności:

Transport systems engineering and management.

Wydział Transportu posiada certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 w zakresie realizacji procesu kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport.

Wydział Transportu po raz kolejny zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Transport".

Wydział Transportu otrzymując Akredytację wykazał, iż kształci na najwyższym poziomie, a tym samym działa na rzecz tworzenia elity akademickiej.

Cele projektu: Wsparcie rozwoju Inżynierii Kryzysowej i Ryzyka dla usług transportowych (CRENG) w celu zapewnienia trwałości systemów transportowych Ukrainy (UA), Azerbejdżanu (AZ) i Turkmenistanu (TM) dla ich integracji z globalną siecią transportową. Aby przyczynić się do rozwoju CRENG w PC, projekt stworzy środowisko dla kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z rynkiem pracy i zgodnie z najlepszymi praktykami UE i procesem bolońskim.