Odowłane przyjęcia studentów przez Prodziekana ds Kształcenia

Informuję, że przyjęcia studentów, przez Prodziekana ds Kształcenia Panią dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni

w czwartek, 20.06.2024 r. oraz w sobotę, 22.06. 2024 r. zostały odwołane

Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Bieńko