Pomoc stypendialna w semestrze zimowym roku akad. 2023/2024

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prorektora ds. Studenckich Pana prof. Roberta Zalewskiego

do poniedziałku, 16 października 2023 r., w godz. pracy Dziekanatu, w pokoju 111 NK

zainteresowani studenci mogą złożyć wnioski:

o stypendium socjalne,

o  stypendium rektora.

Wnioski:

* o stypendium dla osób niepełnosprawnych,

* o zapomogę,

studenci składają za pośrednictwem systemu USOSweb

Uwaga!

Zgodnie z § 2 ust. 17 Regulaminu... stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, rozpatrywane na podstawie wniosków złożonych po terminie, może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Jarosław Poznański