Program ATHENS - rekrutacja

Od soboty, 9 do wtorku, 19 września 2023 roku trwa rejestracja studentów na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji listopad 2023, która odbędzie się w dniach 18 - 25 listopada 2023 roku.

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 18-25 listopada 2023 r.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Rejestracja studentów na stronie programu rozpoczęła się 9 września, potrwa do 19 września br. Oferta kursów na sesję Listopad 2023 została opublikowana w dniu rozpoczęcia naboru.

Po zapoznaniu się z wymaganiami kursów, które są dostępne na stronie http://athensnetwork.eu/ (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) należy wybrać do 6 tematów (sugerowane minimum to 3 przedmioty), a następnie:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line przy użyciu adresu e-mail w domenie PW) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego,
  2. wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny oraz Student Commitment (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym),
  3. uzyskać podpis i pieczątkę dziekana lub prodziekana wydziału na formularzu rejestracyjnym,
  4. dostarczyć zaakceptowany przez dziekana formularz rejestracyjny oraz Student Commitment do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, Gmach Biurowy, Biuro Programu Erasmus+, Noakowskiego 18, pok. 610, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września (środa) do godz. 12.00

UWAGA! W zależności od zmian poziomu ograniczeń uczelnie partnerskie mogą odwołać zajęcia lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisami kursów i zasadami uczestnictwa w programie.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: athens@pw.edu.pl