Uwaga studenci studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia - zapisy na zajęcia!

Informuję, że zapisy studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia na zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będą odbywały się za pośrednictwem systemu USOSweb, pod adresem:

usosweb.usos.pw.edu.pl

W załączonych plika pdf znajdują się szczegółowe informacje, dotyczące zapisów na zajęcia studentów studiów:

Kierownik Dziekanatu
mgr Ewa Bieńko