Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Dziekan i Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej zapraszają na transmisję z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 13.30. Transmisja dostępna będzie na platformie YouTube

Program:

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
  3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Transportu, prof. dr hab. inż. Marianny Jacyny
  4. Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej
  5. Uroczysta immatrykulacja
  6. Prezentacja wykładowców I semestru
  7. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów
  8. Otwarcie roku akademickiego
  9. Wykład inauguracyjny dr inż. Ignacego Góry - Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
  10. Gaudeamus