VII Seminarium Naukowym Młodych Naukowców – Kół Naukowych i Doktorantów

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Seminarium Naukowym Młodych Naukowców – Kół Naukowych i Doktorantów, które odbędzie się 9 grudnia 2020 roku o godzinie 16:30 (zdalnie – MS Teams).

Aby wziąć udział w spotkaniu kliknij poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a406ebb6775834b2cbcf687ebd0822f17%40thread.tacv2/1606743731525?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%2248252ef2-032e-48be-bc6d-d1f6fa18d116%22%7d

program seminarium 2020_12_09 (pdf, 144,39 kB)