III edycja badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej rozpoczyna kolejną edycję Badania Losów Absolwentów, którego celem jest poznanie opinii na temat ukończonych studiów oraz uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji Absolwentów PW na rynku pracy.

Zapraszamy wszystkich Absolwentów, w tym aktualnych pracowników PW, do podzielenia się z nami opinią, dzięki której wyniki badania będą pomocne w procesie dostosowywania programu kształcenia do wymogów rynku pracy. Badanie jest całkowicie anonimowe.

Link do ankiety: http://www.dwbs.pw.edu.pl

Z poprzedniej edycji badań (2013) wynika, że 89% badanych Absolwentów jest szczęśliwa. 75% ankietowanych twierdzi, że gdyby miało podjąć jeszcze raz decyzję o wyborze ścieżki edukacyjnej, to ponownie wybrałoby tę samą uczelnię.

Pełna informacja o ubiegłorocznym Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW: http://www.bk.pw.edu.pl

Raport z bieżącej edycji badania opublikowany zostanie w II kwartale br. na stronie głównej PW, w portalu Biura Karier oraz na stronach wydziałowych.