Informacja o wyborze prof. Marianny Jacyny na przewodniczącą Komitetu Transportu PAN

W 2023 roku przeprowadzono wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024 – 2027. Społeczność akademicka utworzyła 64 komitety, w których zasiadło po 30 reprezentantów dyscyplin naukowych. Przy Wydziale IV Nauk Technicznych utworzono 19 komitetów, w tym Komitet Transportu PAN.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się 14 maja 2024 r., Pani prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna została wybrana na funkcję przewodniczącej Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2024 – 2027. Pani profesor jest Dziekanem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, a także „Dziekanem Dziekanów” wydziałów kształcących na kierunku transport w kadencji 2023 – 2024. Takim tytułem społeczność akademicka skupiona wokół kształcenia w obszarze transportu wyróżniła Panią Profesor w 2023 roku, teraz dodatkowo obdarzając Panią Profesor godnością przewodniczącej Komitetu Transportu PAN.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym Pani prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna wyraziła wdzięczność za zaufanie, którym członkowie Komitetu Transportu – reprezentanci społeczności akademickiej – obdarzyli Panią Profesor, a także zapowiedziała aktywne działania na rzecz integracji środowiska i poszukiwania nowych możliwości rozwoju nauki w subdyscyplinie Transport w ramach dyscypliny naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.

Komitet Transportu PAN zajmuje się upowszechnianiem nauki i opracowaniem ekspertyz kluczowych dla prowadzenia rzetelnej debaty publicznej w obszarze transportu oraz pełni funkcje doradcze. Zrzesza grono specjalistek i specjalistów z obszaru naukowego transport, którzy prowadzą badania w wielu Instytucjach i Jednostkach naukowych. Działalność Komitetu i podejmowane przez niego inicjatywy tworzą przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi. Komitet jest krajową reprezentacją środowiska subdyscypliny Transport w ramach dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.

Informacja o wyborze prof. Marianny Jacyny na przewodniczącą Komitetu Transportu PAN
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.