PW i Skanska SA zawarły umowę w sprawie rozbudowy gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu

W dniu 15 stycznia 2014 r. Kanclerz PW, dr inż. Krzysztof Dziedzic, oraz Dyrektor Zespołu Projektów w Skanska SA, Marcin Hutyra, podpisali umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni stanowiącego główny obiekt dydaktyczny Wydziału Transportu.

Powierzchnia rozbudowy wynosi 2 661 m.kw. Okres realizacji robót budowlanych wynosi 20 miesięcy od zawarcia umowy. Budynek powinien zostać oddany do użytkowania najpóźniej 15 września 2015 r.

Wykonawca robót budowlanych, Skanska SA, został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość umowy wynosi 14 647 558,71 zł.

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją przez Politechnikę Warszawską projektu pn. „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.