Wydział Transportu pomaga Ukrainie

Wydział Transportu PW zorganizował zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów zarówno dla uchodźców wojennych, jak również dla osób przebywających na terenie Ukrainy. Koordynatorem działań w tym zakresie był Pan mgr inż Michał Lasota (Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki). Rzeczy zorganizowane podczas zbiórki dotarły do składu Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, przy ulicy Bursaki 17. Początkowo przeładunek miał nastąpić bezpośrednio przy granicy, na przejściu w Zosinie, natomiast jeden z członków obrony terytorialnej Ukrainy doradził, że lepszym wyjściem będzie dostarczenie rzeczy przez Polski Czerwony Krzyż lub Caritas. Wszystkie zebrane artykuły przed transportem zostały posegregowane i przygotowane do wysyłki, dzięki temu bardzo szybko dostarczona partia towaru wyjechała w trasę na Ukrainę.

Do zbiórki organizowanej przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przyłączyły się także takie organizacje jak:

  • Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Transportu,
  • Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Architektury,
  • Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
  • Wydziałowa Rada Samorządu Administracji i Nauk Społecznych,
  • Studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej,
  • Domy Studenckie Politechniki Warszawskiej

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w realizacje zbiórki za wszelką pomoc!