Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki

Kierownik

dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 262

Tel: (22) 234 70 69   ι   E-mail: adam.rosinski@pw.edu.pl

Pracownicy

dr inż. Ewa Dudek

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 263

Tel: (22) 234 70 36   ι   E-mail: ewa.dudek@pw.edu.pl

dr inż. Sylwester Gładyś

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 253

Tel: (22) 234 73 39   ι   E-mail: sylwester.gladys@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Kasprzyk

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 264

Tel: (22) 234 70 35   ι   E-mail: zbigniew.kasprzyk@pw.edu.pl

dr inż. Karolina Krzykowska-Piotrowska

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 263

Tel: (22) 234 70 36   ι   E-mail: karolina.krzykowska@pw.edu.pl

dr inż. Anna Kwasiborska

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 253

Tel: (22) 234 73 39   ι   E-mail: anna.kwasiborska@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Rychlicki

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 264

Tel: (22) 234 70 35   ι   E-mail: mariusz.rychlicki@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 251

Tel: (22) 234 73 39   ι   E-mail: jacek.skorupski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Stawowy

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 152

Tel: (22) 234 70 37   ι   E-mail: marek.stawowy@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Stelmach, prof. uczelni

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 217

Tel: (22) 234 14 46   ι   E-mail: anna.stelmach@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 261

Tel: (22) 234 70 69   ι   E-mail: wojciech.wawrzynski@pw.edu.pl