Skład osobowy

Dziekan

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

Tel: (22) 234 73 11 

E-mail: dziekan.wt@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia

dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof uczelni

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109

Tel: (22) 234 73 64    ι   E-mail: ewa.kardascinal@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 106

Tel: (22) 234 75 82   ι   Tel: (22) 234 74 91

E-mail: konrad.lewczuk@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Jarosław Poznański

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 208

Tel: (22) 234 73 64   ι    E-mail: jaroslaw.poznanski@pw.edu.pl

Biuro Dziekana

Pracownicy

Agata Krześniak

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

Tel: (22) 234 + wew: 6124 lub 7311 ι E-mail: agata.krzesniak@pw.edu.pl

Olga Szypulska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 108

Tel: (22) 234 61 24   ι   E-mail: olga.szypulska@pw.edu.pl

Marcin Banasiak

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 151

Tel: (22) 234 + wew: 7038 ι E-mail: marcin.banasiak@pw.edu.pl

Dziekanat

Kierownik

mgr Ewa Bieńko

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109

Tel: (22) 234 73 64   ι   E-mail: ewa.bienko@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Marzena Bukowiecka

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 110

Tel: (22) 234 59 40   ι  E-mail: marzena.bukowiecka@pw.edu.pl

mgr Dorota Czak

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 112

Tel: (22) 234 71 88   ι   E-mail: dorota.czak@pw.edu.pl

Katarzyna Czymeryńska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 111

Tel: (22) 234 58 76   ι   E-mail: katarzyna.czymerynska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Dąbrowska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 111

Tel: (22) 234 58 78   ι   E-mail: magdalena.dabrowska@pw.edu.pl

mgr inż. Inesa Kruszka

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 112

Tel: (22) 234 71 97   ι   E-mail: inesa.kruszka@pw.edu.pl

Studia doktoranckie

Kierownik

dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 262

Tel: (22) 234 70 69   ι   E-mail: adam.rosinski@pw.edu.pl

Sekretariat

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 109
Tel: (22) 234 73 64

e-mail: dziekanatSPAMFILTER@wt.pw.edu.pl

Biblioteka

Kierownik

mgr Urszula Olasek

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 09

Tel: (22) 234 77 02   ι   E-mail: urszula.olasek@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Barbara Szczepankowska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 09

Tel: (22) 234 77 02   ι   E-mail: barbara.szczepankowska@pw.edu.pl

Laboratorium Informatyki

Kierownik

Pracownicy

mgr inż. Viktor Martyanov

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 210

Tel: (22) 234 75 57   ι   Tel: (22) 234 54 51

E-mail: viktor.martyanov@pw.edu.pl

Krzysztof Orlański

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 210

Tel: (22) 234 75 57   ι   Tel: (22) 234 54 51

E-mail: krzysztof.orlanski@pw.edu.pl

Piotr Jastrzębski

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 210

Tel: (22) 234 75 57   ι   Tel: (22) 234 54 51

E-mail: piotr.jastrzebski@pw.edu.pl

Dział Finansowy

Pełnomocnik Kwestora, Kierownik

mgr Anna Matuszewska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 159

Tel: (22) 234 60 20   ι   E-mail: Anna.Matuszewska1@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Edyta Banasiak

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 158

Tel: (22) 234 71 57   ι   E-mail: edyta.banasiak@pw.edu.pl

mgr Justyna Jeleniewicz

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 157

Tel: (22) 234 76 83   ι   E-mail: justyna.jeleniewicz@pw.edu.pl

mgr Magdalena Paszkiewicz

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 157

Tel: (22) 234 14 48   ι   E-mail: magdalena.paszkiewicz@pw.edu.pl

mgr Magdalena Łuciuk

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 158

Tel: (22) 234 60 21   ι   E-mail: magdalena.luciuk@pw.edu.pl

Kreator Projektów

Kierownik

dr inż. Jakub Murawski

Dorobek naukowy – Repozytorium PW

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 153

Tel: (22) 234 14 31   ι   E-mail: jakub.murawski@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Anna Badowska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 156

Tel: (22) 234 50 32   ι  E-mail: kreator.wt@pw.edu.pl  ι  anna.badowska@pw.edu.pl

Dział Techniczny

Kierownik

mgr Dariusz Hejduk

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 60

Tel: (22) 234 15 86   ι   Tel: 607 690 183

E-mail: dariusz.hejduk@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

Wiesław Buga

st. specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 06

Tel: (22) 234 55 97

mgr inż. Andrzej Guzek

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 56

Tel: (22) 234 57 27   ι   E-mail: andrzej.guzek@pw.edu.pl

Obsługa portierni

Gmach Nowej Kreślarni, Portiernia Tel: (22) 234 76 08

Obsługa szatni

Gmach Nowej Kreślarni, Tel: (22) 234 53 45