Studia II stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Transport przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Audyt logistyczny,
 • Inżynieria transportu lotniczego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Organizacja i technologia transportu szynowego,
 • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Zrównoważona mobilność miejska.

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania studentów. Podział na specjalności następuje podczas procedury kwalifikacyjnej.

Studia obejmują trzy semestry zajęć. W każdym semestrze zajęcia trwają 15 tygodni. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Transport przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności

 • Audyt logistyczny,
 • Inżynieria transportu lotniczego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Organizacja i technologia transportu szynowego,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Systemy IT w transporcie,
 • Zrównoważona mobilność miejska.

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania studentów. Podział na specjalności następuje podczas procedury kwalifikacyjnej.

Studia obejmują cztery semestry. Zajęcia odbywają się na dziewięciu dwudniowych (sobota, niedziela) zjazdach w semestrze. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna). Sesja egzaminacyjna realizowana jest podczas dwóch dodatkowych zjazdów.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Transport może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Transportu PW albo zmienić uczelnię lub kierunek studiów.