Harmonogramy sesji egzaminacyjnych

Uprzejmie informuję, że przygotowane zostały harmonogramy:

sesji egzaminacyjnych, które obowiązują studentów studiów: stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia egzaminy w trakcie sesji będą odbywać się w tych samych godzinach, w których są realizowane zajęcia z danego przedmiotu.

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni