Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że przygotowany został harmonogram

sesji egzaminacyjnej, który obowiązuje studentów studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni