Informacja o możliwości wznowienia studiów na Wydziale Transportu PW

Informacja dla osób skreślonych z listy studentów Wydziału Transportu PW.

Osoby skreślone z listy studentów kierunku Transport, prowadzonego na Wydziale Transportu PW, mogą ubiegać się o wznowienie studiów, zgodnie z informacją, która jest zamieszczona w plikach pdf:

Formularz wniosku o wznowienie studiów (proszę drukować dwustronnie na jednej kartce)

Decyzja nr 138/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2024/2025...

Najbliższy termin składania wniosków o wznowienie od 04 września 2024 r. do 15 września 2024 r.

Prodziekan ds Kształcenia
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni