Aktualności

Szósta edycja studiów uruchomiona.

Szósta edycja studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością została uruchomiona. Uwzględniając złożone przez kandydatów dokumenty kierownik studiów Pan Profesor Mariusz Wasiak w dniu 21.09.2023 roku w porozumieniu z Panią Dziekan Wydziału Transportu Profesor Marianną Jacyną podjął decyzję o uruchomieniu szóstej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Inauguracja edycji studiów odbędzie się 21 października 2023 r.

Z uwagi na niewykorzystany limit miejsc istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Trwa nabór Kandydatów na szóstą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Studia te są unikalną na polskim rynku ofertą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu pojazdami służbowymi oraz mobilnością pracowników z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Za prowadzenie tych studiów Wydział Transportu PW wspólnie z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych w 2018 r. uzyskał prestiżową nagrodę Fleet Leader 2018. Dokumenty od Kandydatów będą przyjmowane do dnia 21.09.2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w dedykowanej zakładce.

Piąta edycja studiów Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością została uruchomiona

Uwzględniając złożone przez kandydatów dokumenty kierownik studiów Pan Profesor Mariusz Wasiak w dniu 19.10.2022 roku w porozumieniu z Panią Dziekan Wydziału Transportu Profesor Marianną Jacyną podjął decyzję o uruchomieniu piątej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Z uwagi na niewykorzystany limit miejsc istnieje jeszcze możliwość wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Możliwość aplikowania na studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością została przedłużona do 14 października 2022 r.

Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Za prowadzenie tych studiów Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej wspólnie z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych w 2018 r. uzyskał prestiżową nagrodę Fleet Leader 2018.

Dokumenty od Kandydatów będą przyjmowane do 14 października 2022 r.

Trwa nabór Kandydatów na piątą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Studia te są unikalną na polskim rynku ofertą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu pojazdami służbowymi oraz mobilnością pracowników z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Staże studenckie w firmach zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

Trwa nabór kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w IV edycji programu staży studenckich w firmach zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) dla studentów kierunku studiów Transport oraz słuchaczy studiów Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością kształcących się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Staże oferowane są wyłącznie studentom studiów I stopnia (min. 2 roku) oraz II stopnia kształcącym się na Wydziale Transportu PW (preferowani będą studenci specjalności powiązanych tematycznie z zarządzaniem flotą samochodową i mobilnością, w tym LiTTS, IEPS, AL) oraz słuchaczom lub absolwentom 4 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością, którzy rozpoczęli te studia maksymalnie po 3 latach od ukończenia studiów I lub II stopnia.

Rekrutacja uzupełniająca na czwartą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są prowadzone przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych.

Trwa rekrutacja uzupełniająca na już uruchomioną czwartą edycję studiów.

Zapisy są prowadzone do 15 października 2021 r.

Inauguracja studiów odbędzie się w dniu 16 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w dedykowanej zakładce "Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością".

Czwarta edycja studiów uruchomiona

Czwarta edycja studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością została uruchomiona. Mimo rosnącej na rynku konkurencji oraz sytuacji wynikającej z pandemii liczba kandydatów zalogowanych w systemie rekrutacyjnym przewyższyła ustaloną dla edycji studiów minimalną liczbę uczestników.

Staż w firmie Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że dla studentów Wydziału Transportu zostały do wykorzystania 3 miejsca na staż w firmie Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji: https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/WZNOWIENIE-PROGRAMU-STAZY

Płatne staże dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością oraz studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie uczestników studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością oraz studentów kierunku Transport na dwumiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane standardowo w okresie sierpień – wrzesień 2020 roku, a ich tygodniowy wymiar to minimum 15 godzin. Czas trwania konkretnego stażu oraz jego wymiar godzinowy będzie wynikał z ustaleń między przedsiębiorstwem oferującym staż a kandydatem.

Płatne staże dla studentów kierunku Transport

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oferują przyjęcie uczestników studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością oraz studentów kierunku Transport na czteromiesięczne płatne staże. Staże te będą realizowane w okresie marzec-czerwiec 2020 roku, a ich tygodniowy wymiar to 15 godzin.

Trwa nabór Kandydatów na trzecią edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Studia te są unikalną na polskim rynku ofertą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu pojazdami służbowymi oraz mobilnością pracowników.

Inauguracja drugiej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością.

Dnia 20 października o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta Inauguracja drugiej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością prowadzonych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, przy współpracy merytorycznej z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych.

Fotorelacja z Inauguracji II edycji studiów Zarządzanie flota samochodowa i mobilnością.
        

Udoskonalony program kształcenia

Uwzględniając wyniki badania opinii słuchaczy pierwszej edycji studiów podyplomowych Rada Programowa tych studiów zaproponowała zmiany w programie kształcenia, które pozwolą rozwinąć zagadnienia istotne dla kreatywnego zarządzania flotą samochodową oraz mobilnością. Nowy program kształcenia został przyjęty przez Radę Wydziału Transportu PW na posiedzeniu, które odbyło się 12 lipca 2018 r.

Magazyn Fleet obejmuje patronat medialny nad studiami

Magazyn Fleet, doceniając inicjatywę utworzenia pierwszych w Polsce studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania flotami pojazdów zaproponował objęcie patronatem medialnym tych studiów. Umowa dotycząca patronatu została podpisana 25 października 2017 roku.

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ruszyły pierwsze w Polsce podyplomowe studia zarządzania flotą

Część Rady Programowej studiów Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Po ponad półtora roku pracy oraz w niecały rok po podpisaniu przez PZWLP i SKFS listu intencyjnego z uczelnią, 14 października 2017 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ruszyły pierwsze w Polsce, pełnowymiarowe studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Pierwsze tego typu studia, są odpowiedzią na dynamiczny rozwój branży flotowej w Polsce, a w konsekwencji rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zarządzania pojazdami flotowymi.  

Pierwsza edycja studiów uruchomiona

Rekrutacja na pierwszą edycję studiów zakończyła się sukcesem. Liczba kandydatów zalogowanych w systemie rekrutacyjnym znacznie przewyższyła ustalony limit przyjęć na studia.

Rozpoczęcie rekrutacji na pierwszą edycję studiów

Na początku sierpnia 2017 roku ruszył nabór kandydatów na pierwszą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością. Zgodnie z założeniami projektu organizacyjnego tych studiów w pierwszej ich edycji może uczestniczyć maksymalnie 32 słuchaczy.

Decyzja Rektora o utworzeniu studiów oraz powołaniu kierownika

W dniu 10 lipca 2017 roku J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o utworzeniu na czas nieokreślony studiów podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością prowadzonych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Pozytywna opinia Rady Wydziału Transportu PW w zakresie projektu organizacyjnego studiów

W dniu 25 maja 2017 roku Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej pozytywnie zaopiniowała wniosek dr. hab. Mariusza Wasiaka, prof. PW złożony na ręce Pani Dziekan Wydziału Transportu, Profesor Marianny Jacyny o utworzenie studiów podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością. Jednocześnie pozytywnie zaopiniowała projekt organizacyjny tych studiów oraz dr. hab. inż. Mariusza Wasiaka, prof. PW. jako kierownika tych studiów.

Wydział Transportu PW razem z PZWLP i SKFS pracują nad studiami flotowymi

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) podpisali z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej list intencyjny w sprawie utworzenia pierwszych w Polsce, rozbudowanych programowo, dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu: Zarządzania flotami pojazdów.