Doktoranci

Aktualności

Uwaga uczestnicy Studiów Doktoranckich

Informuję, że Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Transportu PW

dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni

dyżuruje w środy, w godz. 16:00  - 17:00 (pok. 262) i zdalnie poprzez program MS Teams: link

Sekretarz Studiów Doktoranckich

dr inż. Piotr Gołębiowski

dyżuruje we wtorki, w godz. 17:00  - 18:00 (pok. 265) i zdalnie poprzez program MS Teams: link

Dział Obsługi Doktorantów

Informuję, że sprawami doktorantów zajmuje się

Dział Obsługi Doktorantów PW

mieszczący się w Gmachu "Pałacyk", 

ul. Koszykowa 80, pokoje: 1, 3 i 4
02-008 Warszawa

tel. 22 234 63 30

e-mail: dod@pw.edu.pl

Seminaria doktorskie na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW

Informuję doktorantów o możliwości zapisywania się na seminaria doktorskie.

Szczegóły po adresem https://ans.pw.edu.pl/www/index.php/PhD

Portal EURAXESS

Nowa wersja europejskiego portalu EURAXESS oraz jego krajowego odpowiednika (prowadzonego w wersji polskiej i angielskiej) działa od listopada 2016 r. O ogromnym potencjale stron w docieraniu do naukowców i instytucji na całym świecie świadczy pół miliona wejść na portal europejski w ciągu pierwszych dwóch tygodni jego działania. Polski portal euraxess.pl zawiera m.in. informacje o ofertach pracy, grantach i stypendiach dla naukowców.