Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST

Koło zrzesza osoby zainteresowane elektrotechniką i elektroniką w zakresie Transportu. Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu zastosowań elektrotechniki i elektroniki oraz popularyzowanie badań naukowych jak i indywidualnych osiągnięć członków Koła z powyższej dziedziny wiedzy inżynierskiej.

 

Działalność Koła

 • Realizacja projektów naukowo-badawczych;
 • Udział w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i piknikach naukowych, a także innych działaniach związanych z obszarem zainteresowań koła;
 • Organizowanie wyjazdów naukowo-badawczych;
 • Inspirowanie tematyki ćwiczeń oraz prac projektowych i dyplomowych;
 • Rozwijanie się w branży informatycznej, np. poprzez tworzenie programów czy aplikacji komputerowych, które sterują budowanymi przez nas układami;
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi;
 • Poznawanie interdyscyplinarnego charakteru transportu;
 • Prowadzenie szkolenia PW-Junior;

 

Dotychczasowe najważniejsze osiągnięcia Koła (ostatnie 5-6 lat)

 • Transmisja danych na przykładzie systemu telemetrycznego do rejestracji parametrów
  ruchu pojazdu elektrycznego;
 • Budowa symulatora przeznaczonego do celów symulacji procesów ruchu drogowego;
 • Budowa rejestratorów obrazu do analizy zachowań uczestników ruchu drogowego
  na przejściach dla pieszych;
 • Budowa mobilnego systemu pomiarowego do badania natężenia oświetlenia na jezdni
  w ruchu drogowym;
 • Budowa układu telemetrii do rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdów elektrycznych;
 • Konstrukcja pojazdu elektrycznego gokart dostosowanego do współpracy z zewnętrznym źródłem sterowania;
 • Oprawa LED o zmiennym widmie promieniowania do oświetlenia stanowiska dyspozytora ruchu w metrze;

 

Aktualne wydarzenia organizowane przez Koło

 • Grant rektorski: „Budowa mobilnego systemu lokalizacji kierunku jazdy przy zastosowaniu skanerów lidarowych”;
 • Zawody o puchar rajdowca;

 

Zarząd:

 • Patrycja Czak – Przewodnicząca
 • Oliwier Grochal – Wiceprzewodniczący
 • Przemysław Majdak – Skarbnik

Opiekun Koła:

 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni
 • Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220
 • Tel: (22) 234 77 52
 • E-mail: piotr.tomczuk@pw.edu.pl

Terminarz spotkań:

 • Spotkania w wybraną środę raz w miesiącu (spotkania ustalane w razie konieczności);

Kontakt:

Zarządzanie stroną: