Aktualności

Ośrodek Certyfikacji Transport uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej

Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transport Politechniki Warszawskiej uzyskał notyfikację w zakresie dyrektywy ws. interoperacyjności systemu kolei i został wpisany na listę europejskich jednostek notyfikowanych - NANDO pod numerem 2856.   

Seminarium „Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem”

3 lutego 2020 roku na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium „Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem” poświęcone tematyce analizy ryzyka obiektów technicznych, w szczególności elementów, urządzeń i systemów infrastruktury kolejowej, zorganizowanej przez Ośrodek Certyfikacji Transportu.