Studia I stopnia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie,
 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Nowoczesne technologie w transporcie drogowym,
 • Obsługa techniczna flot samochodowych,
 • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym,
 • Organizacja i technologia transportu kolejowego,
 • Sterowanie ruchem drogowym,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Teleinformatyka w transporcie.

Pierwszy rok studiów obejmuje przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia. Podział na specjalności następuje po pierwszym roku studiów, przy czym uwzględniane są dotychczasowe wyniki kształcenia.

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania studentów.

Studia obejmują siedem semestrów. Zajęcia trwają 15 tygodni w semestrze. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna).

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej transport w dziedzinie nauk technicznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności:

 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Inżynieria transportu miejskiego,
 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Obsługa techniczna flot samochodowych,
 • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym,
 • Organizacja i technologia transportu kolejowego,
 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Teleinformatyka w transporcie.

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby zgłoszeń i zainteresowania studentów.

Pierwsze trzy semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia. Podział na specjalności nauczania następuje po trzecim semestrze, przy czym uwzględniane są dotychczasowe wyniki kształcenia.

Studia obejmują osiem semestrów. Zajęcia odbywają się na dziewięciu trzydniowych (piątek, sobota, niedziela) zjazdach w semestrze. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna). Sesja egzaminacyjna realizowana jest podczas dwóch dodatkowych zjazdów.