Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają zazwyczaj dwa semestry i umożliwiają absolwentom studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia) podniesienie kwalifikacji zawodowych. Programy poszczególnych studiów są aktualizowane i dostosowywane do zainteresowań słuchaczy. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy pomocnej przy kierowaniu transportem w warunkach gospodarki rynkowej, szczególnie w zakresie:

  • eksploatacji współczesnych środków transportu,
  • metod oraz środków informatyki,
  • organizacji i technologii transportu,
  • zarządzania flotami pojazdów,
  • ekonomiki,
  • interoperacyjności.

Aktualna oferta Wydziału

Obecnie Wydział Transportu prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 
» Zarządzania flotą samochodową i mobilnością
REKRUTACJA
 
» Interoperacyjność Systemu Kolei
REKRUTACJA