Aktualności

III edycja badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej rozpoczyna kolejną edycję Badania Losów Absolwentów, którego celem jest poznanie opinii na temat ukończonych studiów oraz uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji Absolwentów PW na rynku pracy.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Kolińskiego

Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2014r. o godz.11:15 w sali Rady Wydziału w gmachu WT PW przy ul. Koszykowej 75 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Kolińskiego nt. „Metoda specyfikacji i weryfikacji funkcji zależnościowych w systemach sterowania ruchem kolejowym”.

Informacja nt. terminu rekrutacji na studia podyplomowe

Dotyczy studiów podyplomowych „Transport i logistyka dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyk i spedytor”, „Inżynieria Zarządzania Portami Lotniczymi” oraz „Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach logistycznych”

Nowa strona Wydziału

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną Wydziału Transportu.

PW i Skanska SA zawarły umowę w sprawie rozbudowy gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu

W dniu 15 stycznia 2014 r. Kanclerz PW, dr inż. Krzysztof Dziedzic, oraz Dyrektor Zespołu Projektów w Skanska SA, Marcin Hutyra, podpisali umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni stanowiącego główny obiekt dydaktyczny Wydziału Transportu.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego oraz Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Inżynieria Ruchu Lotniczego”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 maja 2014 roku w Hotelu Mościcki w Spale.

Grzegorz Dobrzyński laureatem konkursu CRF FIAT

12 lipca 2013 roku rozstrzygnięto XVI edycję Konkursu Fiata na najlepszą pracę magisterską i doktorską zgłoszoną na tegoroczny konkurs w ramach tematyki preferowanej przez CRF FIAT.

Dofinansowanie rozbudowy Gmachu Nowej Kreślarni

4 marca 2013 roku w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu pt. „Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.