Certyfikat ISO 9001:2015

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej posiada certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015 w zakresie realizacji procesu kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport.