Biblioteka

Ogłoszenia:

W czasie wakacji Biblioteka będzie dostępna dla czytelników w godz 10.00 – 14.00

 

Informacje ogólne:

Adres: Gmach Nowej Kreślarni, ul. Koszykowa 75, sala 09 (w przyziemiu)
Telefon: +48 22 234 7702
   
Godziny otwarcia:   
  poniedziałek - piątek: 9.00-15.00
soboty zjazdowe: 10.00-14.00
 
  mgr Urszula Olasek
e-mail: urszula.olasek@pw.edu.pl

 

Zasady korzystania:

 • Wypożyczenie wydawnictw odbywa się na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, lub legitymacji bibliotecznej (pracownicy) z nadanymi przez Bibliotekę Główną PW uprawnieniami do korzystania z Biblioteki Wydziału Transportu.
 • W przypadku utraty hasła należy skorzystać z usługi zdalnego resetowania hasła, w przypadku problemów z kontem bibliotecznym prosimy o kontakt mailowy: admin.bg@pw.edu.pl
 • Niedotrzymanie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego powoduje blokadę konta do czasu uregulowania powstałych zobowiązań.
 • Opłaty można dokonać wyłącznie online z konta bibliotecznego użytkownika.
 • Limit wypożyczeń dla studentów i doktorantów Wydziału Transportu PW wynosi 20 egz.
 • Książki wypożyczane są na okres 5 miesięcy.
 • Użytkownik może jednokrotnie przedłużyć wypożyczenie o kolejne 5 miesięcy.
 • Przedłużenia można dokonać poprzez swoje konto biblioteczne, przed upływem terminu zwrotu.
 • Zwroty materiałów bibliotecznych: w przypadku, kiedy użytkownik nie może zwrócić książek bezpośrednio w Bibliotece, książki można zostawić w kartonie bibliotecznym przy portierni lub przesłać pocztą na adres Wydziału Transportu z dopiskiem BIBLIOTEKA.
 • W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych naliczana jest opłata w wysokości 0,30zł za każdy dzień zwłoki na podstawie Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej.
 • Karty obiegowe: mogą być rozliczane zdalnie, w tym celu należy zgłosić do dziekanatu prośbę o wystawienie elektronicznej karty obiegowej „eobiegówki”.

Kwestie szczegółowe korzystania z Biblioteki omówione zostały w Regulaminie dostępnym na stronie.

Biblioteka Wydziału Transportu PW jest specjalistyczną biblioteką wydzieloną w ramach struktur Wydziału Transportu. Biblioteka funkcjonuje od 1972 roku gromadząc książki, monografie, dokumenty i czasopisma specjalistyczne z dziedziny Transport oraz z dziedzin pokrewnych.

Biblioteka jest ogólnodostępna i oferuje możliwość wypożyczenia skryptów i podręczników dla studentów, monografii i książek niezbędnych do pracy badawczej, a także czasopism branżowych.

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne oraz udziela informacji i wskazówek dotyczących sposobu korzystania z katalogów i wydawnictw, a także wskazuje użytkownikowi instytucje, w których możliwe jest uzyskanie niezbędnych materiałów.

 

Zbiory Biblioteki:

Zbiory Biblioteki umieszczone są w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek PW (ALEPH).

Przeglądanie katalogu zbiorów Biblioteki Wydziału Transportu dostępne jest na stronach: bg.pw.edu.pl oraz gate.bg.pw.edu.pl

 

Dezyderaty:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników wprowadziliśmy opcję składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych to prosimy kierować je na adres mailowy: urszula.olasek@pw.edu.pl