WYBORY 2024 - 2028

Wybory na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024 – 2028 przeprowadzano w oparciu o wewnętrzne uchwały Senatu, a także wytyczne Uczelnianej Komisji Wyborczej. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej, okręg Wyborczy
nr 17 – Wydział Transportu ukonstytuowano w drodze uchwały Rady Wydziału Transportu nr 207/X/2023 w dniu 7 grudnia 2023 r.:

  • prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek
  • dr inż. Piotr Pryciński
  • mgr Justyna Jeleniewicz
  • mgr. inż. Zuzanna Zysk
  • stud. Mariusz Siekerski

Poniżej przedstawiono dokumenty podstawowe dotyczące przebiegu wyborów w Politechnice Warszawskiej na kadencję 2024 – 2028, a także terminarze wyborów, skład Wydziałowej Komisji Wyborczej, Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz wyniki przeprowadzonych wyborów.