Dziekan i Prodziekani

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni  

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni  

Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Jarosław Poznański