Pełnomocnicy Dziekana

Kadencja 2020-2024

Pełnomocnik ds. Informatyzacji Wydziału, Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Kontaktów z Centrum Informatyzacji PW

Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Funduszy Strukturalnych

Pełnomocnik ds. Pomocy Materialnej dla Studentów

Pełnomocnik ds. Praktyk i Staży Studenckich

Opiekun kierunku Transport i Pełnomocnik ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji

Pełnomocnik ds. Zasobów Bibliotecznych

Pełnomocnik ds. Elektronicznego Zabezpieczenia Budynku

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

Pełnomocnik ds. Promocji i Wizerunku Wydziału oraz Kontaktów z Zagranicą

Pełnomocnik Dziekana ds. Bazy Wiedzy Wydziału Transportu i Sprawozdawczości w Systemie POLON

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Polityki Kadrowej

Pełnomocnik ds. Rekrutacji i Opiekun kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego

Pełnomocnik ds. Rankingów