Komisje Dziekańskie

Kadencja 2020-2024

 

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 1. Dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Marek Guzek, prof. uczelni
 3. Prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski
 4. Dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni
 5. Dr inż. Sylwia Bęczkowska
 6. Dr inż. Ewa Dudek

 

Komisja Konkursowa ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich

 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński – Przewodniczący
 2. Pozostały Skład Komisji jest wybierany indywidualnie dla potrzeb danego wniosku o zatrudnienie (4-5 członków)

 

Komisje ds. Egzaminów Dyplomowych

Prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski - Przewodniczący dla specjalności:

 • Sterowanie ruchem kolejowym,
 • Sterowanie ruchem drogowym,
 • Sterowanie ruchem lotniczym,
 • Telematyka transportu,
 • Inteligentne systemy transportowe,
 • Systemy IT w transporcie.

 

Dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. uczelni - Przewodniczący dla specjalności:

 • Transport systems engineering and management (Inżynieria i zarządzanie systemami transportowymi) – studia stacjonarne w języku angielskim.

 

Dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni - Przewodnicząca dla specjalności:

 • Logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • Logistyka i technologia transportu kolejowego,
 • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • Audyt logistyczny,
 • Organizacja i technologie transportu szynowego.

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia - Przewodniczący dla specjalności:

 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Diagnostyka samochodowa,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe.

 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Nader - Przewodniczący dla specjalności:

 • Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu.

 

Prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza - Przewodniczący dla specjalności:

 • Zrównoważona mobilność miejska.