Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie

Zakład prowadzi prace badawcze z zakresu  systemów ATN, APM (Automated Transit Network, Automated People Movers), Ecological Car, Driveless Car, ergonomii środków transportu
i inteligentnych interfejsów człowiek-pojazd, dostępności i projektowania uniwersalnego systemów transportowych, identyfikacji procesów trakcyjnych ze względu na stan pracy układu napędowego, analiz i doboru innowacyjnych źródeł i zasobników energii, oświetlenia środków transportu i infrastruktury transportowej, diagnostyki infrastruktury transportowej z wykorzystaniem termowizji, zastosowania współczesnych baz danych w modelowaniu oraz projektowaniu systemów informatycznych w transporcie, modelowania procesów obsługi ładowania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej, modelowania ruchu pojazdów w komunikacji miejskiej, systemów transportu autonomicznego (przetwarzanie danych z czujników pojazdów autonomicznych).

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest w ramach specjalności:

 • Nowoczesne technologie w transporcie drogowym – studia inżynierskie
 • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego – studia magisterskie,

w której prowadzone są przedmioty takie jak:

 • Technologie i systemy informatyczne,
 • Techniki CAD w projektowaniu środków transportu,
 • Techniki analizy i przetwarzania danych,
 • Zastosowania metrologii w transporcie,
 • Czynnik ludzki w systemie transportowym,
 • Elektrotechnika,
 •  Badanie urządzeń i układów elektrycznych,
 • Zastosowanie geoinformatyki w transporcie
 • Rozwój pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych, mobilność inteligentna

Zakład dysponuje 4 nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi: Laboratorium Elektrycznego Wyposażenia Pojazdów Samochodowych, Laboratorium do badań systemów ATN i APM, Laboratorium ergonomii i inteligentnych interfejsów w pojazdach,            Laboratorium badań doświadczalnych i symulacyjnych układu człowiek-środki transportu – otoczenie       .

Laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę np. do  pomiaru zmęczenia psychofizycznego człowieka z wykorzystaniem sygnałów EMG, pomiaru kinematyki ruchu człowieka, pomiarów oświetleniowych i termowizyjnych środków transportowych i infrastruktury transportowej, symulator odczuć osoby starszej,.

Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych powstał w 2014 roku z połączenia Zakładów: Systemów Informatycznych i Trakcyjnych (kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela) oraz Zakładu Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych (kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski). Od momentu jego powstania do 01.10.2020 r. Kierownikiem był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański. Obecnie Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek.