Kreator Projektów

Główne zadania:

 • aktywne działania informacyjne nt. konkursów finansowanych ze środków wewnętrznych (m. in. granty IDUB) oraz zewnętrznych (m. in. NCN, NCBR, MNiSW);
 • pomoc w opracowaniu koncepcji projektów oraz identyfikacja możliwych źródeł finansowania;
 • wsparcie formalno-administracyjne w przygotowaniu wniosków;
 • konsultacje merytoryczne wniosków o dofinansowanie;
 • monitorowanie postępów realizacji projektów.

 

W czym pomagamy:

 • analiza dopasowania pomysłu/projektu do danego konkursu;
 • wstępna weryfikacja spełnienia warunków formalnych;
 • wypełnienie wybranych elementów wniosku (m. in. zarządzanie projektem, ryzyka w projekcie, oświadczenia, załączniki formalne);
 • przygotowanie umowy konsorcjum;
 • weryfikacja poprawności sformułowania kamieni milowych;
 • wsparcie w przygotowaniu kosztorysu;
 • analiza kwalifikowalności zaplanowanych kosztów (we współpracy z Działem Finansowym);
 • procedowanie wniosku w COP PW;
 • wprowadzenie wniosku do systemu informatycznego instytucji finansującej.

 

Kontakt:

dr inż. Jakub Murawski

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 153

Tel: (22) 234 14 31

E-mail: jakub.murawski@pw.edu.pl

 

mgr Anna Badowska

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 156

Tel: (22) 234 50 32 

E-mail: kreator.wt@pw.edu.pl  / anna.badowska@pw.edu.pl