Studenci wyjeżdżający - Erasmus+ (PL)

Uwaga! Trwa rekrutacja na wymianę międzynarodową Erasmus+

na rok akademicki 2023/2024!


 Rekrutacja odbywa się poprzez USOSweb i trwa do 15 marca 2023 r.

Uwaga! Studenci aplikujący na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ powinni w pierwszej kolejności sprawdzić terminarz składania wniosków na uczelni docelowej. W większości przypadków konieczne jest zarejestrowanie się w systemie i przejście przez procedurę ustaloną przez uczelnię partnerską. 

!!! Przed przystąpieniem do procesu aplikacyjnego proszę uważnie zapoznać się z  zasadami funkcjonowania Programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej! 

Formularze dla wyjeżdżających:

Studia Erasmus+

Praktyki Erasmus+

 

Uczelnie partnerskie:

Wykaz Uczelni, z którymi Wydział Transportu PW podpisał porozumienia dotyczące wymiany studentów Erasmus+:

 

Przydatne linki: