2018

"Modelowanie rozproszenia uwagi niedoświadczonych kierowców z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Mgr inż. Mikołaj Kruszewski - doktorant
Opiekun naukowy Prof. dr hab. inż. Mirosław Nader

"Modelowanie procesów logistycznych w systemach transportowo-magazynowych w aspekcie ich wydajności oraz bezpieczeństwa"

Dr inż. Michał Kłodawski - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Wybrane zagadnienia zastosowań współczesnych baz danych w modelowaniu i symulacji systemów transportowych"

Dr inż. Andrzej Czerepicki - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie prędkości przedzderzeniowej pojazdu za pomocą funkcji nieliniowej"

Dr inż. Przemysław Kubiak (Politechnika Łódzka) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metodyka wspomagania decyzji w zastosowaniu do oceny efektywności kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych"

Dr inż. Ludmiła Filina – Dawidowicz (Zachodnopomorski Uniwersytet Technologiczny) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Bezpieczeństwo żeglugi w aspekcie eksploatacji okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu głównego statku"

 Dr inż. Zbigniew Łosiewicz (Zachodnopomorski Uniwersytet Technologiczny) - prezentacja dorobku w postępowaniu habilitacyjnym

"Planowanie podróży tranzytowych statków przez Północną Drogę Morską przy niepewnej informacji o warunkach żeglugi lądowej"

Dr Tadeusz Pastusiak (Akademia Morska w Gdyni)- prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Badania układu napęd zwrotnicowy - rozjazd."

Dr inż. Jakub Młyńczak (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym w aspekcie wydajności, bezpieczeństwa i jakości obsługi."

Dr inż. Artur Kierzkowski (Politechnika Wrocławska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny parametrów ruchu drogowego w systemach transportowych."

Dr inż. Teresa Pamuła (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdu do zadań w zagadnieniach transportowych."

Dr inż. Mariusz Izdebski (Wydział Transportu PW) -prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Modelowanie stanu infrastruktury transportu drogowego w zastosowaniu do oceny komfortu podróży uczestników procesu transportowego."

Dr inż. Marcin Staniek (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metody zmniejszania energochłonności publicznego systemu transportowego wykorzystującego autobusy zeroemisyjne. Modelowanie, badania eksperymentalne i symulacyjne."

Dr inż. Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Kształtowanie ruchu w miejskich sieciach transportowych z zastosowaniem inżynierii systemów."

Dr inż. Grzegorz Karoń (Politechnika Śląska) -prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w procesie transportu drogowego."

Dr inż. Agnieszka Tubis (Politechnika Wrocławska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Wspomaganie decyzji w problemach doboru typu skrzyżowań drogowych w miastach."

Dr inż. Aleksander Sobota (Politechnika Śląska) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym

"Bezpieczeństwo żeglugi w aspekcie eksploatacji okrętowych tłokowych silników spalinowych napędu głównego statku."

Dr inż. Zbigniew Łosiewicz (Zachodnopomorski Uniwersytet Technologiczny) - prezentacja dorobku  w postępowaniu habilitacyjnym