Rok 2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2020 roku. Będzie to już szósta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, jednocześnie druga o zasięgu międzynarodowym.

2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY

Katedra Inżynierii Samochodowej i Transportu na Wydziale Mechatroniki i Inżynierii Mechanicznej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego na Wydziale Operatorskim i Ekonomicznym Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Żylinie oraz ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Motoryzacyjnego serdecznie zapraszają do udziału w 12 Międzynarodowej Konferencji na temat bezpieczeństwa w motoryzacji która odbędzie się w Kielcach - Cedzynie, w dniach 22-24 kwietnia 2020 r.