Rok 2022

Zimowa Szkoła Niezawodności

Tematyka referatów będzie obejmowała teoretyczne i praktyczne zagadnienia niezawodności systemów i obiektów technicznych, w tym m. in.:

  • badania i ocenę niezawodności obiektów w systemach eksploatacji,
  • modelowanie i symulację niezawodności i trwałości elementów i systemów technicznych,
  • optymalizację utrzymania gotowości obiektów,
  • sposoby podnoszenia niezawodności maszyn i urządzeń,
  • identyfikację uszkodzeń i procesów degradacji obiektów,
  • analizę odporności elementów i systemów na oddziaływania zewnętrzne,
  • wpływ człowieka na niezawodność systemów technicznych,
  • aspekty ekologiczne eksploatacji elementów i systemów,
  • problemy kształcenia w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa.

Po więcej szczegółów zapraszamy na dedykowaną stronę internetową Konferencji.

Transport XXI wieku

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową "Transport XXI wieku", która odbędzie się w dniach 30.08.2022 r. – 02.09.2022 r. Celem konferencji "Transport XXI wieku" jest prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką transportu: szynowego, drogowego, lotniczego i morskiego w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz integracja środowiska prowadzącego badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie INŻYNIERIA LĄDOWA i TRANSPORT. Po więcej szczegółów zapraszamy na dedykowaną stronę internetową Konferencji.

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniach 17-18 maja 2022 odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego”. Wydarzenie to, jak co dwa lata, organizowane jest przez Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, wraz ze studentami zrzeszonymi w Studenckim Kole Naukowym Transportu Lotniczego. Szczegóły dotyczące konferencji będą się pojawiały wkrótce – w tym czasie zachęcamy  do zapoznania się z artykułami opisującymi poprzednią edycję, które można znaleźć tutaj. Zachęcamy do udziału w konferencji i nadsyłania oryginalnych badań naukowych na konferencję zgodnie z Call for Papers 2022!